Írta: tom1964h

A servlet

Az alkalmazás-szerverek definíciójával összhangban a Tomcat-szerver komponensei a következők:

 • CATALINA (ez a servlet konténer): fizikai elhelyezkedése a CATALINA_HOME névvel jelölt könyvtár-struktúrába foglalható (lásd később)
 • COYOTE (a HTTP-connector, fogad és küld adatokat) ezen a kommunikációs kapun keresztül kommunikál a kliens-sel
 • JASPER, a Tomcat-szerverben így hívják a JSP (Jakarta Server Pages, korábban JavaServer Pages) “engine”-t, a Catalina és a Coyote ezen a motoron üzemel

Több más projekttel együtt a Tomcat-szervert is az Apache alapítványon belül működő Jakarta Projekt tartja karban. Érdekesség, hogy egy konferencia-teremről kapta ezt az elnevezést.


Apache Tomcat (Wikimedia Commons)

A Tomcat telepítése

Beszerzés

A Tomcat servert nem hagyományos módon, külön installer programmal, hanem az Apache Tomcat® oldalról “egyszerűen” letöltéssel, kicsomagolással és paraméterezéssel helyezzük üzembe.

	- forrás a projekt oldaláról tölthető le: tomcat.apache.org
	- csak letölteni és kicsomagolni
	- a C:\Program Files\Java könyvtárba másoljuk be, ne a c:\Program Files alá
	- ha jogosultsági probléma van, akkor pl...
		- C:\Users\user\apache-tomcat-10.0.6 könyvtárba másolás vagy
		- egy külön meghajtó alkalmazása megoldás lehet

Figyeljünk arra, hogy a jelenlegi verzió a 10-es, amelyben nem javax hanem jakarta forráskönyvtárak vannak. A régebbi kódok még javax hivatkozást tartalmaznak.

Tomcat beállítások

 • a Tomcat gyökérkönytára (a $Catalina_HOME) az …\apache-tomcat-10.0.6 könyvtár
 • a továbbiakban a $Catalina_HOME könyvtáron belül dolgozunk
 • ezek a beállítások a használhatóságot, a biztonságot és a nyelvi helyességet szolgálják - a belső konfigurációt a \conf könyvtárban állítjuk be:
  • server.xml, kommunikáció: port-beállítás és nyelvi beállítás a <Connector …/> tag-nél
  • tomcat-users.xml felhasználók és jelszavak beállítása: “role”-t, azaz szerepet definiálunk, majd felhasználónevet adunk hozzá; magunknak “manager” felhasználót állítunk be
  • web.xml könyvtár listázási lehetőség tiltása / engedélyezése; figyeljünk továbbá a request- és a reponse-encoding paraméterekre: UTF-8 legyen
server.xml
  <Connector 
		URIEncoding="UTF-8"
		port="8080" protocol="HTTP/1.1"
		...... ..../>
tomcat-users.xml
    <role rolename="manager-gui"/>
	  <user username="manager" password="root" roles="manager-gui"/>
web.xml
    <request-character-encoding>UTF-8</request-character-encoding>
    <response-character-encoding>UTF-8</response-character-encoding>
    ...
    <init-param>
      <param-name>listings</param-name>
      <param-value>false</param-value>
    </init-param>

OS környezeti változók

Minden operációs rendszernél, de a Windows fejlesztési környezet esetén különösen fontos beállítani a környezeti változókat. Ezek a Rendszer tulajdonságai / Környezeti változók ablakban érhetőek el. Javasolt példa-beállítások a - később tárgyalandó CLASSPATH paraméterrel együtt - (a megfelelő Java verzió figyelembe vételével):

JAVA_HOME
	C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\
JRE_HOME
	C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111\
Path
	C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\bin
	C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111\bin
	C:\Users\user\apache-tomcat-10.0.6\bin
CLASSPATH
	C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\jre\lib\ext
	C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\lib
	C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111\lib


a kép forrása draw.io