Írta: tom1964h

A JAVA szerver-keretrendszerek két nagy törzse

Egy szerver-alkalmazás (különösen ha kiterjedt, sok-oldalas vagy sokféle funkciót lát el) kialakítása bonyolult. A tényleges tartalom- és algoritmus-gyártás mellett sok ismétlődő feladatot is jelent ez. Nagy előrelépés volt a szerverek fejlesztésénél a keretrendszerek alkalmazása. A JAVA-világban többféle ok miatt két nagy ágazat alakult ki: a Java EE Java Platform, Enterprise Edition és a Spring SPRING Framework.

Kis összehasonlító táblázat a keretrendszerekről és eszközeikről:

JAVA EESPRING
kiadásOracle, hivatalosnyílt forráskódú
Dependency InjectionCDISpring IoC Container
PersistanceJPAJPA, JBDC
TransactionsJTA, EJB 3JTA, JDBC, JPA
Presentation frameworkJSFJSF, Spring MVC, Struts …
RESTJAX-RSSpring MVC REST
SecurityJAVA EE SecuritySpring Security
MessagingJMS / EJB 3JMS
TestingArquillianSpring Testing

A webserver és az alkalmazás-szerver

A webszerverek elterjedésével alakult ki az a felosztás, hogy az alkalmazás-szerverek egyfajta köztes réteget (middleware-t) alkotnak a web-kiszolgáló és az adatbázis között.

 • A definíció szerint egy alkalmazás-szerver megvalósít:
  • web-server kapcsolatot
  • üzleti logikát
  • runtime könyvtárakat
  • adatbázis-kapcsolatot
  • és adminisztrációs részt az új részegységek beüzemelésére, menedzselésére, stb.
 • Alkalmazás-szerverek (szerver környezetek) néhány főbb fajtája:
  • JAVA nyelvű modulok, pl. servletek, Java Server Pages (JSP), Enterprise Java Bean (EJB) (<- az EJB-modell kiegészítéseképp jött létre a Spring Framwork!); az alkalmazások kontérekben futnak; a konténerekben JBoss vagy Tomcat JAVA-alkalmazások futtathatók
  • JAVA EE alkalmazásszerverek: GlassFish, JBoss, WildFly (ezek alkalmazás-szerverek)
  • nyílt forráskódú rendszer a Spring Framework

Az Apache alapítványnak van egy HTTP-server fejlesztése is, amely C-nyelvű implementáció, ellentétben a Tomcat-tel, amely JAVA-implementáció.

A servlet egy olyan Java objektum, amely HTTP kérést dolgoz fel és HTTP választ generál. A válasz lehet HTML vagy XML formátumú is. A kliens jellenzően egy böngésző.


a kép forrása draw.io

Az Apache Tomcat egy tisztán Java nyelven készült webszerver, amely implementálja a Sun-féle Java Servlet és a JavaServer Pages specifikációkat. E specifikációkat támogató webszervereket szokás a servlet container, a servlet engine illetve a web engine összetételekkel is illetni.