Docker telepítése Ubuntun

Az eredeti Docker dokumentáció itt található, érdemes ezt követni, mivel változtathatnak rajta bármikor. Ez a dokumentáció 2021 májusában készült, akkor az alábbi módon lehetett megoldani Ubuntu-n:

sudo apt-get update

sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo \
 "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Végül leellenőrizheted, hogy a telepítés sikeres volt-e, azáltal hogy futtatod a nyilvánosan elérhető hello-world image-t.

sudo docker run hello-world

Mivel ezen a ponton a docker csak sudo-val futtatható, érdemes követni a hivatalos dokumentációt, ami megoldást ad arra, hogy a te felhasználód is képes legyen futtatni a docker-t, sudo nélkül.

2021 májusában az általuk javasolt megoldás Ubuntura az alábbi:

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker [a_te_felhasználó_neved]
newgrp docker 

Lehet, hogy újra kell indítanod a rendszert ahhoz, hogy a változtatások életbe lépjenek.

Hogy automatikusan elindítsd a dockert rendszer indításkor, használd az alábbi parancsokat:

sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl enable containerd.service